DSR: Što je odziv potrošnje?

DSR: Što je odziv potrošnje?

Odziv potrošnje (demand side response – DSR) skup je mjera koje potrošačima električne energije omogućuju da svoju energetsku potrošnju prilagode promjenama u ponudi ili cijeni. Sudjelovanjem u programima odziva potrošnje, potrošači svoje korištenje električne energije mogu premjestiti na doba dana kada je količina dostupne energije veća ili jeftinija, ali i smanjiti ukupnu energetsku potrošnju kao odgovor na signale mrežnog operatora.

Odziv potrošnje predstavlja promjenu u energetskoj potrošnji potrošača električne energije kako bi ista odgovarala dostupnoj ponudi električne energije. Izrazi koji se također odnose na odziv potrošnje jesu fleksibilnost potrošnje (demand-side flexibility) i upravljiva potrošnja (demand response). 

U slučaju elektroenergetske mreže, proizvodnja i potrošnja moraju biti u ravnoteži – ovdje u Europi cilj je održavati frekvenciju na 50 Hz. Neodržavanje te ravnoteže može rezultirati nizom poteškoća, poput zastoja u napajanju ili potpunog nestanka struje te oštećenjima na uređajima priključenima na mrežu.

Ponuda električne energije sklona je fluktuacijama, u velikoj mjeri i zbog broja izvora obnovljive energije koji su ugrađeni u mrežu – izvori solarne i vjetrene energije promjenjivi su jer količina proizvedene električne energije ovisi o kolebljivim vremenskim prilikama. I drugi čimbenici, poput popravaka i održavanja elektrana, također utječu na relativnu ponudu. Sa sve češćim uvođenjem solarnih i vjetrenih postrojenja, zbog poteškoća vezanih za energetsku sigurnost, raste i potreba za odzivom potrošnje.

Budući da je proizvodnja električne energije nestabilna i sklona remećenju ravnoteže mreže, odziv potrošnje donosi rješenje tog problema, i to kroz ograničavanje uporabe ili premještanje potrošnje na neko drugo vremensko razdoblje, ovisno o dostupnom kapacitetu mreže.

Kako djeluje odziv potrošnje

Kroz odziv potrošnje potrošači energije potiču se na smanjenje energetske potrošnje u razdobljima vršne potražnje. Najbolji je primjer toga smanjenje energetskih troškova putem promptnih tarifa ili povrat troškova sudjelovanjem na tržištima fleksibilnosti ili pomoćnih usluga. Ovisno o tržištu, postoje različiti mehanizmi za kompenziranje poticaja za uravnoteženje no dva su najuobičajenija:

 • fleksibilnost – uređaji se deaktiviraju ovisno o relativnoj neravnoteži na unutardnevnim tržištima; primjerice, kada se ne proizvodi dovoljno energije jer tijekom određenog razdoblja nema dovoljno sunca ili vjetra.
 • pomoćne usluge – uređaji se nude dan ranije na dražbi pomoćnih usluga, ovisno o operativnim parametrima kao što je, primjerice, broj sati u određenom danu tijekom kojih su uređaji dostupni. Prihvati li se ponuda, uređaji se mogu kompenzirati za pružanje rezervnih usluga te dobiti dodatnu vrijednost jer su uključeni u razdobljima nestašice.

U oba primjera izazov je osigurati da prekid djelovanja ne utječe nepovoljno na uobičajeno poslovanje. No i to je moguće uz detaljnu analizu i ispravno planiranje i postavljanje operativnih parametara.

Rezanje vršnog opterećenja

Rezanje vršnog opterećenja (peak shaving) predstavlja smanjenje energetske potrošnje tijekom kratkoročnih skokova u potražnji za energijom. Primjer toga bila bi tvornica koja tijekom vršnih sati gasi proizvodnju; idealno je rješenje da se u tom vremenu obave poslovi na održavanju pogona ili neke druge aktivnosti koje ne zahtijevaju veliku potrošnju energije. Dakle, u slučaju rezanja vršnog opterećenja smanjuje se ukupna energetska potrošnja.

Upravljanje opterećenjem

 Upravljanje opterećenjem (load management) uključuje premještanje potražnje na razdoblje kada je ponuda energije najveća; primjerice, prethodno hlađenje centra za hladno skladištenje tijekom razdoblja smanjene potražnje u očekivanju razdoblja povećane potražnje na mreži – uz istovremeno održavanje temperature unutar pola stupnja od optimalne temperature.

Koje su industrije pogodne za odziv potrošnje?

Za pružanje usluga fleksibilnosti ili pomoćnih usluga mrežni operator mora biti u stanju upravljati umjerenom količinom energije odjednom. Najbolji su kandidati industrija hladnog skladištenja, cementna industrija ili industrija proizvodnje čelika. Nadalje, dobri su kandidati i sve one industrije koje koriste opremu za proizvodnju koja troši velike količine električne energije.

U slučaju sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije koji su dovoljno veliki, moguće je upravljati istima ili ih spajati s ostalim uređajima kako bi se postigla željena količina energije pod upravljanjem takvog jednog sustava.

Važno je uzeti u obzir da će tijekom odziva potrošnje energetska imovina biti isključena ili ograničena. Stoga je važno unaprijed utvrditi broj zaposlenika koji će raditi u tom vremenu ili se pripremiti za obavljanje planiranog održavanja pogona tijekom razdoblja prekida rada. Obično se može predvidjeti učestalost tih prekida rada, a zakazivanje odziva potrošnje neće imati nepovoljan utjecaj na uobičajeno poslovanje

Uloga agregatora u odzivu potrošnje

Agregator je odgovoran za većinu aktivnosti odziva potrošnje. Njegova je uloga omogućiti sudjelovanje pojedinačnih resursa koji inače sami ne bi zadovoljili minimalni zahtjev proizvoda odziva potrošnje u pogledu kapaciteta. Agregator grupira uređaje i nudi ih na tržištima pomoćnih usluga i fleksibilnosti za račun vlasnika imovine. Nadalje, agregator podržava pouzdanost i poslovanje diverzificiranjem resursa unutar jednog portfelja.

Koristi odziva potrošnje

 •  Niži energetski troškovi i dodatni prihodi
  Osnovna prednost sudjelovanja potrošača u odzivu potrošnje jesu općenito niže cijene energije. Budući da povećava pouzdanost mreže, odziv potrošnje igra važnu ulogu u kompenziranju energetskih troškova, posebice u vrijeme kada cijena električne energije raste.
 • Niže veleprodajne tržišne cijene
  Odziv potražnje smanjuje potrebu za aktiviranjem skupljih elektrana u razdobljima velike potražnje. Stoga se, na temelju ekonomskog prvenstva, kada se ponuda može ograničiti, skuplje elektrane ne moraju aktivirati, a ukupni proizvodni troškovi padaju. To utječe na smanjenje troškova ne samo za sudionika u odzivu potrošnje, već i sve one koji koriste usluge mreže.
 • Stabilnija mreža
  Provedba odziva potrošnje često je najjeftiniji i najučinkovitiji način unaprjeđenja energetske sigurnosti i osiguravanja stabilnosti energetske mreže. Politika energetske sigurnosti uglavnom je usredotočena na povećanje ponude – primjerice, izgradnja novih sunčanih elektrana. No to neizbježno smanjuje stabilnost mreže zbog nestabilnosti takvih izvora. Provedba odziva potrošnje može djelovati poput dodavanja skladišta energije bez potrebe za dodatnim ulaganjem u te tehnologije.
 • Podrška energetskoj tranziciji
  Odziv potrošnje potreban je prvenstveno zbog inherentne nestalnosti izvora obnovljive energije. Na neki je način riječ o zamjeni za skuplje baterijsko skladištenje. U nekim slučajevima zahtijeva promjene u rasporedu poslovanja i sl. no raspoređivanje energetske potrošnje prema energetskoj proizvodnji ostaje jedno od najboljih tehnoloških rješenja u energetskoj tranziciji.

Tvrtka Nano Energies može besplatno analizirati vašu uporabu energije te vam zatim izraditi prilagođeni plan poslovanja koji će vam pomoći da svoju energetsku imovinu ponudite na tržištima fleksibilnosti. Možemo vam pomoći da, uz minimalan utjecaj na vaše poslovanje, drastično smanjite svoje energetske troškove.

Želite li drastično smanjiti svoje energetske troškove?

Obratite nam se