Što je odziv potrošnje (DSR)?

Odziv potrošnje (demand side response – DSR) skup je mjera koje potrošačima električne energije omogućuju da svoju energetsku potrošnju prilagode promjenama u ponudi ili cijeni. Sudjelovanjem u programima odziva potrošnje, potrošači svoje korištenje električne energije mogu premjestiti na doba dana kada je količina…
Read more

Povežite se u našu virtualnu elektranu. Pomozite mreži i ostvarite zaradu.

Obratite nam se