VBG: voditelj bilančne grupe

VBG: voditelj bilančne grupe

Da živimo u savršenom svijetu, mreža za prijenos električne energije uvijek bi bila u ravnoteži, a opskrba električnom energijom i potražnja za istom uvijek bi bile savršeno usklađene i ne bi dolazilo ni do kakvih odstupanja ili raspada sustava. Da bi tako nešto bilo moguće, tržišni sudionici morali bi predviđati vlastitu potrošnju i proizvodnju sa stopostotnom točnošću. Svakodnevno i svakoga sata. Kao što ste možda već pretpostavili, stvari u stvarnom svijetu ne funkcioniraju na taj način. Razlika između ponude i potražnje rijetko je nula i zato trebamo nekoga tko će preuzeti financijsku odgovornost. Riječ je o voditelju bilančne grupe (VBG), koji bilo kakva odstupanja namiruje s povezanim operatorom prijenosnog sustava (OPS, tj. HOPS u Hrvatskoj).

Zlatno pravilo: kao tržišni sudionik odgovorni ste za odstupanja koja uzrokujete u sustavu.

Opskrbljivači električnom energijom i njezini potrošači imaju ugovorne sporazume u kojima je navedena količina električne energije koja će se kupiti i prodati. U praksi, međutim, te se količine mogu razlikovati i doista se i razlikuju od onoga što se proizvodi ili troši. Takve nedosljednosti potrebno je riješiti kako bi mreža ostala uravnotežena. Mrežni operator (HROTE - Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) u koristi se sustavom odgovornosti za uravnoteženje, zahvaljujući kojem su svi tržišni sudionici odgovorni za odstupanja koja uzrokuju. Tu na scenu stupa VBG. 

VBG je odgovoran za uravnoteženje razlike između potrošnje i proizvodnje kako bi ona bila što bliža nuli tijekom bilo kojeg razdoblja trgovanja. Ukratko, VBG je odgovoran za vlastiti otklon od operatora tržišta.

Budući da VBG obično nema online podatke o svojoj cjelokupnoj stvarnoj potrošnji/proizvodnji, njegov otklon nije nula. OPS nameće naknadu za odstupanje onim VBG-ovima koji nisu u ravnoteži. Naknada pokriva OPS-ove troškove uravnoteženja sustava – tržište se potiče na smanjenje odstupanja i prebacivanje financijskog rizika na VBG-ove. 

Cilj regulative Europske unije jest osigurati što veću izloženost VBG-ova tržišnim cjenovnim signalima. Određivanje cijena odstupanja izravno je povezano s potrebama sustava, s obzirom na to da su svi VBG-ovi izloženi istoj cijeni, bez obzira na njihova odstupanja. Stoga ih se potiče da podržavaju odstupanja u sustavu smanjivanjem OPS-ove potražnje za energijom uravnoteženja.

Na koji način funkcionira VBG?

VBG najprije putem operatora tržišta trguje planiranom razlikom između potrošnje i proizvodnje za svaki sat tijekom dana unaprijed (D-1, poznat i kao dnevno tržište); primjerice, ako je VBG planirao proizvodnju električne energije od 1MW i potrošnju od 2MW tijekom sata H1, trudit će se putem operatora tržišta kupiti električnu energiju od 1MW za to razdoblje kako bi nadoknadio razliku. Ako VBG otkrije kako se stvarna proizvodnja ili potrošnja razlikuju od planiranih količina na dan isporuke, još uvijek može trgovati tim razlikama na unutardnevnom tržištu.

Svakog mjeseca operator tržišta radi obračune odstupanja i dostavlja ih svim VBG-ovima.

Pogledajmo kako to funkcionira na sljedećem primjeru:

Zamislimo opskrbljivača električnom energijom koji tijekom nekog ljetnog praznika kupuje električnu energiju od nekog solarnog parka putem tzv. OTC transakcije. U tom slučaju postoji vrlo mala potražnja kućanstava za električnom energijom jer su svi vani. istovremeno je proizvodnja značajna jer solarni park proizvodi više električne energije od prosjeka. Pretpostavimo da je opskrbljivač ujedno i VBG, te da njegova bilančna grupa uključuje opskrbu iz solarnog parka, potražnju povezanih kućanstava i trgovanje na tržištu električne energije s ostalim VBG-ovima. 

Opskrbljivač je uvijek odgovoran za održavanje vlastite ravnoteže. Količina potrošene energije mora biti veća za predviđene razine proizvodnje solarnog parka. Istovremeno neki drugi VBG može trošiti više električne energije od potrebnoga. Do toga može doći zbog velike potražnje neke tvornice u bilančnoj grupi ili ispada u postrojenju za proizvodnju energije. Oba VBG-a mogu razmijeniti energiju kako bi uravnotežili razliku, i to u onoj mjeri u kojoj je to izvedivo u trgovini energijom. No isto je tako moguće da je isplativije uravnotežiti višak ili manjak energije nego djelovati unutar bilančne grupe. 

Počnite zarađivati više od svoje imovine

Pridružite se agregacijskoj grupi Nano Energies

Obratite nam se