FCR: Što je rezerva za održavanje frekvencije?

FCR: Što je rezerva za održavanje frekvencije?

Rezerva za održavanje frekvencije (FCR), poznata i kao rezerva za regulaciju frekvencije, mehanizam je koji koriste operatori prijenosnih sustava (OPS-ovi) kako bi elektroenergetsku mrežu održali stabilnom i pouzdanom. Riječ je o brzom i automatskom odgovoru na iznenadne promjene u ponudi električne energije ili potražnji za istom, a pomaže stabilizirati frekvenciju sustava unutar prihvatljivih granica. Osim toga, FCR rezerva snage djeluje kao polica osiguranja, zahvaljujući kojoj se bilo kakva odstupanja frekvencije vrlo brzo korigiraju.

FCR, aFRR and mFRR scheme

FCR rezerva snage vrsta je pomoćne usluge i djeluje kao primarna regulacija frekvencije. Naime, riječ je o prvoj mjeri koja se poduzima kada frekvencija mreže odstupi od dopuštenih vrijednosti. Koristi se samo za prvotno stabiliziranje mreže, nakon čega nastupaju aFRR (rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije koja se aktivira automatskim regulatorom) i mFRR (rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije koja se aktivira ručno po nalogu operatora sustava) rezerve snage.

Kako funkcionira FCR rezerva snage?

Glavni cilj FCR rezerve snage jest nakon poremećaja ustabiliti frekvenciju elektroenergetske mreže na njezinu nazivnu vrijednost. Do toga može doći u slučaju, primjerice, iznenadnog povećanja potražnje ili ako pružatelj zaustavi proizvodnju energije.

Kada se dogodi takvo odstupanje frekvencije, na scenu stupa FCR rezerva snage. Rezerva snage automatski se predaje u mrežu ili povlači iz nje kako bi se uravnotežilo neslaganje između ponude i potražnje. Takav postupak stabilizira frekvenciju.

Pružatelji usluge FCR rezerve snage obično su elektrane ili neke druge velike proizvodne jedinice. U skladu sa sklopljenim ugovorima, pružatelji usluge dužni su održavati unaprijed određenu rezervu snage. Opremljeni su kontrolnim sustavima koji neprekidno prate mrežnu frekvenciju. Nakon što otkrije odstupanje, kontrolni sustav vrlo brzo prilagođava output rezerve snage kako bi suzbio promjene u frekvenciji. Odzivno vrijeme FCR rezerve snage obično se mjeri u sekundama, čime se osigurava brza korekcija.

Tržište FCR rezerve snage često je organizirano na temelju mehanizma uravnoteženja, pri čemu pružatelji nude svoju dostupnu rezervu snage i s tim povezane troškove. Mrežni operatori odabiru najkonkurentnije ponude, uzimajući u obzir čimbenike poput troška, dostupnosti i lokacije. Pružatelji se zatim obvezuju na održavanje dogovorene rezerve snage, za što su adekvatno plaćeni.

Koje sve vrste pomoćnih usluga postoje? Kako se one međusobno razlikuju?

Već smo istaknuli kako je FCR rezerva snage vrsta pomoćne usluge. Isto vrijedi i za aFRR i mFRR rezerve snage, a sve tri zajedno predstavljaju različite usluge frekvencijske rezerve. Ti proizvodi imaju različita vremena aktivacije i načine na koje funkcioniraju kako bi uravnotežili elektroenergetsku mrežu.

FCR jest rezerva za održavanje frekvencije, poznata i kao primarna regulacijska rezerva. Primarna regulacijska rezerva koristi se za stabiliziranje mreže unutar 30 sekundi (aktivira se automatski u generatoru elektrane). Primjerice, hidroelektrane i baterijski generatori automatski prilagođavaju količinu električne energije u slučaju odstupanja frekvencije diljem Europe. Primarna regulacijska rezerva koristi se samo za prvotno stabiliziranje mreže i što je prije moguće nadopunjava se sekundarnom kontrolom kako bi se FCR rezerva snage mogla pripremiti za sljedeću aktivaciju.

aFRR jest rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije (FRR) s automatskom aktivacijom, poznata i kao sekundarna regulacijska rezerva. Sekundarna regulacijska rezerva mora se aktivirati unutar 7,5 minuta ili 5 minuta, ovisno o zemlji. aFRR rezervu snage omogućuju brojne vrste uređaja i postrojenja, a glavni je preduvjet da se mogu u potpunosti aktivirati unutar zadanog vremena. Moguće je kombinirati više uređaja i postrojenja, poput baterije i bioplinskog postrojenja, kako bi se dobio jedinstveni uređaj koji se može brzo aktivirati, ali i ostati aktivan dulje vrijeme.

mFRR jest rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije (FRR) s ručnom aktivacijom, poznata i kao tercijarna regulacijska rezerva. Uređaji koji omogućuju mFRR rezervu snage moraju se aktivirati unutar 15 ili 12,5 minuta, ovisno o mjesnim zakonima. Ti se uređaji uvijek aktiviraju ručno, na temelju potražnje OPS-ovih dispečera. To znači da će dispečer obavijestiti operatora uređaja da aktivira uređaj u određeno vrijeme.

Kada se aktivira FCR rezerva snage?

Operatori prijenosnih sustava (OPS-ovi) u Europi dužni su održavati frekvenciju od 50 Hz kako bi mreža bila uravnotežena. FCR rezerva snage vrlo brzo vraća frekvenciju na njezinu uobičajenu razinu.

Sukladno pravilima Europske mreže operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (ENTSO-E), potpuna aktivacija frekvencijske rezerve mora biti moguća unutar 30 sekundi i trajati 15 minuta. Kada je promjena u frekvenciji izvan raspona od 49,99 Hz i 50,01 Hz, pružatelji usluge FCR rezerve snage dužni su pružiti količinu koju je zatražio OPS.

Nakon 30 sekundi aFRR rezerva snage postupno zamjenjuje FCR rezervu snage.

FCR: Što je rezerva za održavanje frekvencije?

FCR rezerva snage neophodan je alat za održavanje stabilnosti elektroenergetskog sustava. Brzim reagiranjem u slučajevima neslaganja između ponude električne energije i potražnje za istom FCR rezerva snage pomaže ustabiliti mrežnu frekvenciju na njezinu nazivnu vrijednost i tako sprječava poremećaje u sustavu i osigurava stabilnu i pouzdanu opskrbu električnom energijom. S obzirom na to da se energetsko okruženje nastavlja razvijati uz povećanu integraciju energije iz obnovljivih izvora, značaj FCR rezerve snage samo će rasti, istovremeno omogućavajući otporniji i održiviji elektroenergetski sustav.

Budući da ste vlasnik energetskog postrojenja, vjerojatno želite iznaći nove načine za stvaranje veće vrijednosti. Tvrtka Nano Energies može se pohvaliti znanjem i stručnošću u području pomoćnih usluga, i može vam pomoći da optimirate poslovanje vašeg postrojenja i povećate njegovu vrijednost. Stupanjem u partnerstvo s nama moći ćete iskoristiti prednosti naše napredne tehnologije i stručnosti da biste donosili informirane odluke o tome kako na najbolji mogući način upravljati vašim postrojenjem. Slobodno nam se obratite želite li doznati više o tome kako vam možemo pomoći. Rado ćemo porazgovarati s vama i odgovoriti na sva vaša pitanja.

Stupanjem u partnerstvo s Nano Energies moći ćete iskoristiti prednosti naše napredne tehnologije i stručnosti da biste donosili informirane odluke o tome kako na najbolji mogući način upravljati vašim postrojenjem

Obratite nam se