Operator prijenosnog sustava

Operator prijenosnog sustava

Operator prijenosnog sustava ili OPS ključan je dio elektroenergetskog opskrbnog lanca. Odgovoran je za upravljanje visokonaponskom elektroenergetskom mrežom koja prenosi električnu energiju od elektrana do mjesnih distribucijskih mreža, kao i za rad spomenute visokonaponske elektroenergetske mreže.

Distribucijskim mrežama upravlja operator distribucijskog sustava (ODS), koji električnu energiju prenosi do kućanstava i tvrtki. ODS organizira lokalno tržište u skladu s rasporedom razmjene energije koji je dogovoren s OPS-om. Istovremeno, OPS nema pristup resursima koji su priključeni na distribucijsku mrežu.

Operator prijenosnog sustava

Temeljni zadaci OPS-a

OPS je odgovoran za održavanje stabilnosti i pouzdanosti prijenosne mreže: održava ravnotežu između ponude električne energije i potražnje za istom, te osigurava neometan protok električne energije kroz mrežu.

Nadalje, OPS ima ključnu ulogu u održavanju sigurnosti opskrbe električnom energijom. Kontinuirano nadzire mrežu i traži i najmanje znakove nestabilnosti ili mogućih problema, te djeluje s ciljem sprječavanja raspada elektroenergetskog sustava ili isključenja. Osim toga, OPS mora osigurati da se mreža može nositi s iznenadnim promjenama u potražnji, primjerice, tijekom razdoblja goleme potrošnje električne energije ili kada se neka elektrana neočekivano isključi iz mreže.

Neravnoteže u mreži moguće je riješiti uporabom pomoćnih usluga. Pomoćne usluge jesu različite usluge podrške koje su nužne za održavanje pouzdanosti i stabilnosti elektroenergetske mreže, poput održavanja ravnoteže između ponude i potražnje u mreži.

Osim toga, OPS upravlja i priključivanjem na mrežu novih izvora proizvodnje električne energije (tzv. generatora) kao što su, primjerice, sunčane farme, te nadzire izgradnju nove prijenosne infrastrukture.

Osim što proizvode energiju i prodaju je trgovcima, proizvođači mogu pružati pomoćne usluge i na taj način pomoći OPS-u s uravnoteženjem prijenosnog sustava.

OPS-ovi doprinose prelasku na održiviju energiju

OPS ima važnu ulogu u omogućavanju prelaska na čišći i održiviji energetski sustav. Budući da se sve više koriste izvori obnovljive energije, OPS mora prilagoditi mrežu kako bi zadovoljila uvjete tih izvora. Iz tog razloga OPS ulaže u suvremeniju infrastrukturu i širi samu mrežu.

Nadalje, OPS se koristi naprednim alatima za prognoziranje kako bi predvidio proizvodnju obnovljivih izvora energije poput sunčanih elektrana ili vjetroelektrana, te planirao očekivana kolebanja ponude i potražnje.

Osim toga, OPS pazi da je mreža uravnotežena i dok koristi energiju iz obnovljivih izvora, i to tako što u stvarnom vremenu usklađuje ponudu s potražnjom. Da bi to postigao, OPS se oslanja na fleksibilne resurse poput skladištenja energije, upravljive potrošnje i fleksibilne proizvodnje, kao i na uravnoteženje putem prekogranične razmjene energije s drugim OPS-ovima, čime upravlja kolebanjima ponude i potražnje.

Naposljetku, OPS upravlja i integracijom novih tehnologija kao što su sustavi za skladištenje energije ili programi za odziv potrošnje, koji potrošačima električne energije omogućuju da prilagode svoju energetsku potrošnju i mogu doprinijeti otpornosti mreže.

Europska mreža operatora prijenosnog sustava za električnu energiju

Europski OPS-ovi članovi su Europske mreže operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (ENTSO-E). Udruženje trenutno ima 39 članova iz 35 različitih zemalja.

Zadatak udruženja jest osigurati siguran i koordiniran rad europskog elektroenergetskog sustava, najveće svjetske međusobno povezane elektroenergetske mreže. ENTSO-E predstavlja platformu za tehničku suradnju i omogućuje neometanu trgovinu električnom energijom. Upravo trgovanjem električnom energijom OPS-ovi doprinose otpornosti mreže jer pomažu održavati ravnotežu između ponude i potražnje u stvarnom vremenu.


Ukratko, OPS predstavlja ključan dio elektroenergetskog opskrbnog lanca i zadužen je za upravljanje visokonaponskom elektroenergetskom mrežom i njezin rad. Njegov je zadatak osigurati da se električna energija na siguran i pouzdan način prenese iz elektrana do ODS-a, a zatim i do kućanstava i tvrtki. Osim toga, OPS održava sigurnost opskrbe i olakšava prijelaz na čišću i održiviju energiju.

Popis operatora prijenosnih sustava u Europi

Start earning more revenue from your assets

Contact us to create a risk-free source of income with no up-front expenses while engaging in grid-balancing services.

Contact us