Kako se grad Česká Lípa grije zahvaljujući pomoćnim uslugama – čak i u kriznim vremenima

Česká lípa,  1. rujna 2022

Kako se grad Česká Lípa grije zahvaljujući pomoćnim uslugama – čak i u kriznim vremenima

Česká lípa,  1. rujna 2022

Tvrtka MVV toplinskom energijom opskrbljuje grad Česku Lípu. Zahvaljujući novom energetskom proizvodu – pomoćnim uslugama – u tvrtki Nano Energies surađujemo na održavanju stabilnosti poslovanja, čak i kada rastu cijene roba.

Razvoj dugotrajne suradnje

Toplana u Českoj Lípi u vlasništvu je tvrtke MVV Energie CZ*, a svojom električnom i toplinskom energijom opskrbljuje cijeli grad. Tvrtka posluje u petnaestak gradova u Češkoj i proizvodi energiju za potrebe tisuća ljudi. Njezin je glavni zadatak nuditi toplinsku energiju za kućanstva i tvrtke, osobito tijekom zime. Mi u tvrtki Nano Energies već dugi niz godina poslujemo s MVV-om, i to zahvaljujući suradnji na fleksibilnom upravljanju kombiniranim kogeneracijskim postrojenjima za proizvodnju toplinske i električne energije.

U mreži za 15 minuta

Situacija s opskrbom roba u vrijeme pisanja ovog članka iznimno je složena. Cijene su se više nego utrostručile unutar zadnjih godinu dana, a tvrtka MVV pruža kritičnu uslugu. Osjećaj sigurnosti i topline u vlastitom domu može se smatrati osnovnom ljudskom potrebom. Zato je važno da spomenutu uslugu mogu pružati bez prekida.

Slijedom dugotrajne suradnje s nama, tvrtka MVV odlučila je iskoristiti kogeneracijska postrojenja ukupnog kapaciteta od 4,9 MWe i sa spremnikom za skladištenje toplinske energije u slučaju viška proizvedene energije, kako bi češkom prijenosnom sustavu mogla ponuditi pomoćne usluge.

Na prelasku s proizvoda fleksibilnosti na pomoćne usluge radimo od početka 2021. godine, kada je češko zakonodavstvo dopustilo provođenje takve prakse. Glavni cilj pomoćnih usluga jest osigurati ravnotežu između proizvodnje i potrošnje u elektroenergetskoj mreži. Korisniku se plaća održavanje stabilnosti elektroenergetske mreže, te se nužno jamči stopa promjene proizvodnje do najviše 12,5 minuta.

S vremenom smo došli do toga da možemo u potpunosti daljinski upravljati kogeneracijskim postrojenjima MVV-a. Ugradili smo rješenje NanoBox izravno u kogeneracijsku infrastrukturu kako bi se postrojenje moglo pokretati i gasiti na daljinu. To je nužno i zato što pružanje pomoćnih usluga zahtijeva mjerenje u intervalima od jedne sekunde, a NanoBox to omogućuje. Naši analitički modeli osiguravaju maksimalan prihod od pomoćnih usluga, dok se operativni planovi temelje na rezultatima dnevnih dražbi.

3
kogeneracijska postrojenja
4,9
MWe ukupnog outputa
15
minuta traje vremensko ograničenje
3005
sati mjesečno u godini​​: broj radnih sati

Pomoćne usluge najviše odgovaraju sljedećim tehnologijama:

  • kogeneracijskim postrojenjima
  • bioplinskim postrojenjima
  • industrijskoj potrošnji
  • rezervnim izvorima energije

Odluka je na vama

Kako bismo u sustavu za agregiranje pružali pomoćne usluge, morali smo provesti temeljitu analizu i utvrditi radne uvjete – čak i u kombinaciji s optimiziranjem proizvodnje prema kogeneraciji (tj. kombiniranom kogeneracijskom postrojenju za proizvodnju toplinske i električne energije).

Tvrtka MVV pomoćne usluge mora pružiti unutar vremenskog razdoblja od najviše 12,5 minuta (ovisno o dogovorenoj brzini usluge) na zahtjev operatora prijenosnog sustava ČEPS. Stoga mi u tvrtki Nano Energies pažljivo pratimo sve kritične pokazatelje u korisničkom elektroenergetskom sustavu. Za potrebe pomoćnih usluga koristimo spremnik za skladištenje kojim u stvarnom vremenu upravljaju naši analitički modeli – kako bi ostalo dovoljno rezervne energije i osigurao se rad nakon nužne potražnje za toplinskom energijom.

Ako nam operator prijenosnog sustava ČEPS naloži da stabiliziramo mrežu, MVV kao korisnik uvijek ima zadnju riječ kada je riječ o pružanju ili nepružanju usluge. Ako se odluči na pružanje usluge, dobit će dodatne prihode od aktiviranja usluge.

Rezultati nakon šest mjeseci

Jedan od osnovnih ciljeva suradnje bila je prilagodba rada spremnika za skladištenje od 1800 kubičnih metara, koji se uglavnom koristi tijekom jutarnjih i večernjih vršnih sati. Spremnik je trenutno polupun i spreman je za pružanje pomoćnih usluga na zahtjev operatora prijenosnog sustava.

Suradnja s tvrtkom Nano Energies doprinosi financijskoj stabilnosti toplane u Českoj Lípi, koja trenutno planira proširiti svoje poslovanje ugradnjom električnih kotlova kako bi ČEPS-u te kapacitete mogla staviti na raspolaganje za usluge podrške.

„„Pružanje pomoćnih usluga od velike je koristi našoj tvrtki. U aktualnoj složenoj energetskoj situaciji, kada cijene ulaznih goriva kontinuirano rastu, pružanje tih usluga pomaže nam prevladati krizu.“"

*Ažurirano 2023. godine: dana 1. siječnja 2023. godine naziv tvrtke MVV Energie CZ a.s. promijenjen je u ENETIQA a.s.